Tyczenie obiektów budowlanych

Po stworzeniu projektu i otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę kolejnym etapem realizacji inwestycji jest geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki, terenu lub planu sytuacyjnego celem wytyczenia obiektu budowlanego w terenie. Jest to czynność niezbędna, bez której inwestor nie może rozpocząć procesu budowy. Ustawa prawo budowlane nakłada obowiązek przestrzennego usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym w szczególności chodzi o zachowanie odpowiednich odległości względem sąsiednich granic nieruchomości oraz terenowych obiektów istniejących i projektowanych.