Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest podstawowym opracowaniem geodezyjno-kartograficznym, niezbędnym do wykonania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę np: budowy domu lub infrastruktury technicznej. Inwestor dostarcza taką mapę jednostce projektującej celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Wykonywane przez nas mapy otrzymują Państwo w postaci papierowej zarejestrowanej przez odpowiedni ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w wersji cyfrowej wybranego formatu. Mapa do celów projektowych jest jednym z pierwszych etapów realizacji inwestycji.